Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Štítky:
  • 2021
dub 30

Aktuální změny úředních hodin v souvislosti s COVID 19

 

Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající v omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni.

Z tohoto důvodu se mění úřední hodiny na obecním úřadě ve Zdětíně následovně:

Pondělí   09.00 - 11.00 hod a 14.00 - 17.00 hod.
Středa     08.00 - 13.00 hod.

Pro podatelnu mimo tyto stanovené dny platí, že podání je možno učinit vhozením písemnosti do poštovního vhozu ve vstupních dveřích budovy obecního úřadu.

Dále prosíme občany, aby ve svém zájmu úřad navštěvovali jen v neodkladných záležitostech.

Žádáme občany, aby při návštěvě budovy obecního úřadu nosili roušku nebo jiné ochranné pomůcky a dbali všech hygienických opatření.


dub 21

Uzavření Dětské skupiny Prťata

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb od 21. dubna

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření.

S účinností ode dne 21. dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 10. dubna 2021, č.j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021 č.j. MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN, a to tak:

že, omezuje:

A)v čl. I bodu 5 písmeno i) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve všech krajích s výjimkou Královéhradeckého kraje aKarlovarského kraje tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti včetně dětí, jejichž rodičům je tato služba poskytována, svýjimkou:

1/dětí, které nejpozději k 31. srpnu 2020 dosáhly pátého roku věku,

Z tohoto důvodu je Dětská skupina Prťata otrvřena od 26.4.2021 jen pro děti které nejpozději k 31. srpnu 2020 dosáhly pátého roku věku


bře 26

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v České Republice

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

více informací viz. příloha

priloha_874256180_0_oznameni_obce_00600105.pdf            Sčítání_lidu_2021.jpg


úno 23

Anketa Adaptační strategie

Vážení občané, prosíme o vyplnění krátké ankety v souvislosti s připravovanou Adaptační strategií Mikroregionu Kostelecko na změny klimatu. Děkujeme

odkaz na anketu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScReX7grz9DZa4Ly0meYYMCNwuWgJVq3xzBkeNGfcYFJyINOQ/viewform

 3.png

 


led 12
led 01