Drobečková navigace

Úvod > Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu


kvě 07 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Vakcinace psů

VAKCINACE  PSŮ

Veterinární lékař MVDr. Radoslav Bartoš oznamuje, že bude v pátek 7.května 2021 od 17:00 do 18:00 hod. provádět vakcinaci psů.

Zároveň bude možno zakoupit tablety na odčervení psů, přípravky proti klíšťatům a blechám a objednat si další veterinární služby.

Žádáme majitele psů, aby si nezapomněli vzít očkovací průkaz.

ockovani-1.jpg


kvě 07 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne:
7.5.2021 od 07:30 do 7.5.2021 15:30

Obec:                                              Část obce:
Hluchov                                            Hluchov
Zdětín                                               Zdětín

Vypnutá oblast:
Vypnutá oblast:
Bělecký Mlýn, chaty Zdětín, celá oblast od kamenolomu po č. 213 u Romže (sm. Ptení), 7, 53, 14, 17, včetně penzionu a restaurace Bělecký Mlýn, přejezdu ČD.

Dne:
6.5.2021 od 07:30 do 7.5.2021 15:30

bude neprůjezdná cesta vedoucí k Zámečku nad Běleckým  Mlýnem


dub 30 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Aktuální změny úředních hodin v souvislosti s COVID 19


Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající v omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni.

Z tohoto důvodu se mění úřední hodiny na obecním úřadě ve Zdětíně následovně:

Pondělí   09.00 - 11.00 hod a 14.00 - 17.00 hod.
Středa     08.00 - 13.00 hod.

Pro podatelnu mimo tyto stanovené dny platí, že podání je možno učinit vhozením písemnosti do poštovního vhozu ve vstupních dveřích budovy obecního úřadu.

Dále prosíme občany, aby ve svém zájmu úřad navštěvovali jen v neodkladných záležitostech.

Žádáme občany, aby při návštěvě budovy obecního úřadu nosili roušku nebo jiné ochranné pomůcky a dbali všech hygienických opatření.


dub 21 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Uzavření Dětské skupiny Prťata

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb od 21. dubna

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření.

S účinností ode dne 21. dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 10. dubna 2021, č.j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021 č.j. MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN, a to tak:

že, omezuje:

A)v čl. I bodu 5 písmeno i) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve všech krajích s výjimkou Královéhradeckého kraje aKarlovarského kraje tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti včetně dětí, jejichž rodičům je tato služba poskytována, svýjimkou:

1/dětí, které nejpozději k 31. srpnu 2020 dosáhly pátého roku věku,

Z tohoto důvodu je Dětská skupina Prťata otrvřena od 26.4.2021 jen pro děti které nejpozději k 31. srpnu 2020 dosáhly pátého roku věku


bře 26 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v České Republice

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonempožadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

více informací viz. příloha

priloha_874256180_0_oznameni_obce_00600105.pdf                  Sčítání_lidu_2021.jpg


led 12 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář