582 376 629

obeczdetin@volny.cz
IČ: 00600105

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Titulní strana > Informace o obci > Mikroregion Kostelecko

Mikroregion Kostelecko

IČ: 75062461
Vznik: 22.02.2000
Sídlo svazku obcí: Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané

Členské obce: Bílovice-Lutotín, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Hluchov, Kostelec na Hané, Laškov, Lešany, Pěnčín, Přemyslovice, Ptení, Smržice, Stařechovice, Zdětín

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Hlavním cílem svazku je:

 1. Vytvořit efektivně fungující management mikroregionu, který se bude cílevědomě zabývat zajišťováním koncepčních a koordinačních funkcí při naplňování rozvojových záměrů mikroregionu.
 2. Vytvořit orgán, který bude zastupovat mikroregion navenek tak, aby mohl tento celek vstoupit do povědomí jiných subjektů (podnikatelská sféra, orgány státní správy, orgány místní správy, obyvatelstvo, atd.).
 3. Vytvořit předpoklady pro snižování nákladů na výkon vybraných, zejména pak integrovaných, samosprávných funkcí a činností u jednotlivých obcí a mikroregionu jako celku.
 4. Zajistit vliv na formování stylu života spoluobčanů, jenž odpovídá zvykům, zvyklostem a způsobu života v daném období a v tomto regionu, jenž je schopen přejímat vymoženosti současnosti i budoucnosti.

2. Předmět činnosti svazku tvoří:

 1. Zastupování mikroregionálních zájmů na vyšších úrovních veřejné správy.
 2. Vytváření podnětů pro občany a instituce, podpora jejich nápadů a záměrů užitečných pro rozvoj obce i mikroregionu.
 3. Vytváření podnětů pro hospodářské aktivity ve všech oborech schopných rozvoje v dané lokalitě.
 4. Spolupráce a pomoc při všech činnostech důležitých pro rozvoj obce či mikroregionu od nápadu k realizaci.
 5. Zprostředkování hospodářské spolupráce při usídlování firem, zakázek event. grantů a dotací směřujících do mikroregionu.
 6. Poskytování poradenství pro všechny firmy, občanské iniciativy, obce, organizace i jednotlivé občany v souvislosti s činností svazku pro mikroregion.
 7. Organizování spolupráce bez ohledu na ohraničení jednotlivých oborů činnosti, výměna zkušeností, odborná příprava a školení.
 8. Spoluvytváření prostředí na podporu rozvoje mikroregionální politiky a kontaktů na okresní, národní i nadnárodní úrovni.
 9. Získávání prostředků pro vytváření a budování hmotných i nehmotných předpokladů a podmínek pro realizaci projektů duchovní i fyzické kultury obyvatel mikroregionu Kostelecko, ať už vlastními či sjednanými kapacitami.