Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Popis Okresního hejtmanství Prostějovského

Popis Okresního hejtmanství Prostějovského

Popis Okresního hejtmanství Prostějovského

sepsal František Faktor, Praha 1898

Ždětín, ves 6 km severozápadně Plumlova, má 53 domů , 301 obyvatel. S přidělenou vsí Nechutín má rozlohy 533 962 ha a čítá 90 domů, 501 obyvatel. V místě jest dvoutřídní škola; farou přísluší ves do Ptení.

V Ždětíně r. 1843 nákladem 1 200 zl. vystavěna kaple sv. Anny, ve které dle povolení z r. 1851 se koná ročně 6 mší.*)

Spojené obce Ždětín a Nechutín patřily do r. 1874 školou do Ptení. Když r. 1877 byla tu stavba školní budovy provedena, otevřena škola 1. ledna r. 1877, kterou navštěvují také děti z Nechutína. Školních dětí jest 92.

Ždětín byl zvláštním statkem se svobodným dvorem, dle něhož se jmenoval rytířský rod "Zoubek ze Ždětína". Ze svobodného dvora rytířů Zoubků uchovaly se zbytky v domech č. 30 a č. 32. Místnosti v jednotlivých domech mají mocné zdi a klenby. Ze staviva rytířského domu postaveno č. 35.

Nechutín, ves souvisící ze Ždětínem, má 37 domů a 200 obyvatel. Přísluší pod obecní správu a ke škole do Ždětína, k faře do Ptení. Ves povstala r.1785 na pozemcích bývalého panského dvoru Ždětínského.

Spolky: čtenářsko-pěvecký Rozkvět, sbor dobrovolných hasičů z r. 1882.

Severozápadně vesnice při Romži jest mlýn.

 

Roku 1371 Moravec ze Ždětína prodal Otaslavovi ze Ždětína dvůr ve Ždětíně se vším majetkem , na kterém Otaslav pojistil Zdence, choti své, 20 hř.**).

Roku 1373 Blicek z Domamyslic prodal Herartovi z Kunštatu zdejší jeden lán***).

Roku 1376 Jakub ze Ždětína pojistil ve Ždětíně Anně, své manželce, jednu hř. ročního příjmu.

Roku 1378 Acheb ze Stařechovic prodal převorovi kláštera augustinianského v Jevíčku svůj majetek ve Ždětíně.

Roku 1382 Štěpán z Vartnova prodal Benešovi ze Ptení ve Ždětíně dva dvorce,který je postoupil r. 1384 Zubovi ze Štětovic.

Roku 1397 prodal Jakub ze Ždětína Vilémovi ze Sovačova dva lány ve Ždětíně.

Roku 1406 dal týž Jakub své dceři Zdeňce v dědictví svobodný dvůr, dva dvorce, dva lány s lesem.

Roku 1408 Zdenka se svým manželem Vilémem ze Sovačova prodala zděděný dvůr Hanušovi z Černé hory.

Roku 1415 Hanuš ze Ždětína prodal Oldřichovi z Lešan své statky ve Ždětíně, a to dvůr zpupný, pět lánů, čtvrtlán, šenk, pět míst, lučiny, pole a lesy.

Roku 1415 přijal Oldřich na vše, co tu měl, do spolku Damiana, kněze v Mostkovicích.

Roku 1439 Jan Z Lešan prodal Janovi z Veselíčka dvůr ve Ždětíne s různým příslušenstvím.

Roku 1480 dala Ludmila z Lešan ves vtěliti Janovi z Kunštatu a z Plumlova.

Roku 1527 jako majitelé Ždětína uvádějí se Jiří a Václav ze Šarova; Jiří ze Šarova spojil Ždětín se Ptením.

Bernard ze Ždětína zasedal v letech 1540 - 1541 na biskupské stolici v Olomouci.

Rod Zoubků ze Ždětína vymřel po meči 25. srpna r.1625 Vilémem Bohuslavem Zoubkem ze Ždětína.

 

 

*) Zvonek na věži má nápis: Sancta Maria ora pro nobis 1747.

**) Hřivna byla jednotka váhy, početní jednotka a od dob Velké Moravy také platidlo. Hřivny byly kusy vzácného kovu, často stříbra

***) Lán je stará česká jednotka plošné výměry i vzdálenosti. Výměra odpovídala obhospodařování poloviny gruntu(pozemku).

Existovalo několik jednotek lišící se velikostí.

   1 lán královský = 12 kop záhonů = 27,9452 ha

   1 lán kněžský = 11 kop záhonů = 25,6164 ha

   1 lán panský = 10 kop záhonů = 23,2876 ha

   1 lán selský = 8 kop záhonů = 18,6301 ha

   1 lán zemský = 18,3001649 ha

   1 lán německý = 7,6597 ha