Drobečková navigace

Úvod > Stará stuktura - nemazat > Rozpočet - původní

Rozpočet obce ZDĚTÍN

Rozpocet-obce-Zdetin-na-rok-2020.pdf

Rozpocet-obce-Zdetin-na-rok-2019.pdf

Rozpocet-obce-Zdetin-na-rok-2018.pdf

Rozpocet-obce-Zdetin-na-rok-2017.pdf

Rozpocet-obce-Zdetin-na-rok-2016.pdf

Rozpocet-obce-Zdetin-na-rok-2015.pdf

Rozpocet-obce-Zdetin-na-rok-2014.pdf

Rozpocet-obce-Zdetin-na-rok-2013.pdf

Rozpocet-obce-Zdetin-na-rok-2012.pdf

Rozpocet-obce-Zdetin-na-rok-2011.pdf

Rozpocet-obce-Zdetin-na-rok-2010.pdf

Rozpocet-obce-Zdetin-na-rok-2009.pdf

Rozpocet-obce-Zdetin-na-rok-2008.pdf

Rozpocet-obce-Zdetin-na-rok-2007.pdf

Rozpocet-obce-Zdetin-na-rok-2006.pdf

Rozpocet-obce-Zdetin-na-rok-2005.pdf

Rozpocet-obce-Zdetin-na-rok-2004.pdf

střednědobý výhled rozpočtu OBCE ZDĚTÍN

Je sestavován na základě požadavku § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsahem rozpočtového výhledu, dle tohoto zákona, mají být základní údaje o příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

  • Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství a k zajištění stability potřeb obce.

  • Sestavení střednědobého výhledu rozpočtu v jednotlivých letech zcela přesně kopíruje Zásady pro sestavování rozpočtu obce Zdětín, je tedy porovnatelný s dosaženými skutečnostmi minulých let a se sestavenými rozpočty. Sestavuje se zpravidla na období 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Vzhledem k tomu, že obec nemá nyní žádné závazky a nelze určit termíny realizací investičních akcí, střednědobý výhled rozpočtu se skládá pouze z předpokladu příjmů a výdajů z předchozích let. V případě potřeby bude střednědobý výhled rozpočtu aktualizován.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Zdětín na léta 2018 - 2020; zveřejněno dne 1.12.2017

Střednědobý výhled rozpočtu obce Zdětín na léta 2020-2022.pdf; zveřejněno dne 19.12.2018

rozpočtová opatření OBCE ZDĚTÍN - aktuální rok

 Rozpočtové opatření č.1_2020.pdf

Rozpočtové opatření č.2_2020.pdf

rozpočtová opatření OBCE ZDĚTÍN - archiv

Rozpočtové opatření 2019.zip

Rozpočtová opatření 2018.zip.

Rozpočtová opatření 2017.zip

pravidla rozpočtového provizoria obce Zdětín

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018; zveřejněno dne 1.12.2017

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019; zveřejněno dne 31.12.2018