582 376 629

obeczdetin@volny.cz
IČ: 00600105

Fulltextové vyhledávání

Volby 2016

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 7. - 8. října 2016

Informace k volbám do zastupitelstev krajů najdete na stránkách MVČR zde.

Konec lhůty pro písemné doručení žádosti v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky je 30. září 2016.

Konec lhůty pro osobní podání žádosti  je 5. října 2016, 16:00 hodin.

Osobně je možno o vystavení voličského průkazu požádat v budově Obecního úřadu Zdětín, Zdětín 49. 

V případě požadavku na osobní vyzvednutí se voličské průkazy vydávají na stejném místě.

Písemná žádost o vydání voličského průkazu: OBEC ZDĚTÍN - žádost o voličský průkaz.doc

footer_KV1.png

 

Oznámení společnosti E.ON

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 18.10.2016 od 07:30 do 15:30

Obec: Zdětín       

Část obce: Zdětín

Vypnutá oblast:

od č. 28 u trafostanice po konec obce sm. Ptení vč. oboustranně boční ulice od křížku po č.8 a 9.

elektrina_vypnuti.png

aktuality

Vážení spoluobčané,

v intravilánu obce jsou nainstalovány zásobníky na sáčky na psí exkrementy. Z tohoto důvodu žádáme majitele čtyřnohých miláčků,aby uklízeli psí exkrementy při procházkách v přírodě. Chovejme se ke svému okolí, kde žijí i ostatní občané a zejména malé děti ohleduplně a šetrně.

pes-návod1.png

Aktuality

Vážení spoluobčané,

v letošním se uuskutečnila na mnoha místech naší obce celá řada nejrůznějších stavebních prací a rekonstrukcí.

První z letošních ukončených akcí je "Rozšíření veřejného osvětlení" Zdětín.

WP_20160912_13_00_37_Pro.jpg

 

Druhou z akcí byla "Dětská hřiště v obci Zdětín".

Na tuto akci jsme získali dotaci z MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016, DT č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci a to v částce 400 000,-Kč.

WP_20160921_13_39_04_Pro.jpg

Třetí akcí je „Rekonstrukce hřbitovní zdi a márnice ve Zdětíně“.

Tato akce je spolufinancována částkou 700 000,-Kč z rozpočtu Ministerstva zemědělství - Dotační program 16 - Udržování a obnova kulturního dědictví venkova. Rekonstrukce proběhla v termínu červenec až září 2016.

WP_20160925_10_14_04_Pro.jpg

f351ef38a53f1edcf3d0efdfeb79e7cb.png

 

propagace olomouckého kraje

fgfd.png

informace

eko1111.png

 

stanoviště kontejneru na posekanou trávu a ostatní bioodpad

Na návsi vedle obchodu je umístěn kontejner na bioodpad.

Tímto žádáme občany, aby do kontejneru vhazovali pouze trávu, listí, zbytky ovoce a zeleniny, květiny, zbytky rostlin ...

Větve ze stromů do kontejneru nepatří.

samolepka_prumer 10cm.png

 

Poslední fotogalerie