582 376 629

obeczdetin@volny.cz
IČ: 00600105

Fulltextové vyhledávání

pozor změna úředních hodin!

Ve čtvrtek 1. září dojde z důvodu přerušení dodávky elektrické energie ke změně úředních hodin obecního úřadu.

L.png

Oznámení

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

      Dne 01.09.2016 od 07:30 do 13:30   elektrina_vypnuti.png

      Obec Část obce

       Zdětín                          Zdětín
       Lešany                         Lešany
       Bílovice-Lutotín         Bílovice

 

Vypnutá oblast: část obce Lešany od středu obce - obchodu, č. 60, 59, 34 po konec obce sm. Zdětín vč. ul. ke koupališti, celá obec Zdětín včetně chat, chatové lokality Mokřiny,  Bělecký Mlýn po č.213 a 254 vč. hotelu.

aktuality

Vážení spoluobčané,

v těchto dnech byly v intravilánu obce instalovány zásobníky na sáčky na psí exkrementy. Z tohoto důvodu žádáme všechny majitele psů, aby využívali těchto zásobníků a sebrali po svém miláčkovi poklad po něm zanechaný.

                     Děkujeme              sáč.png

Aktuality

Vážení spoluobčané,

v letošním roce bude na mnoha místech naší obce probíhat celá řada nejrůznějších staveb a rekonstrukcí.

Koncem června tohoto roku začneme s první, z letošních plánovaných akcí a tou je "Rozšíření veřejného osvětlení" Zdětín. Plánovaná doba ukončení a předání stavby je konec září 2016.

Druhou z plánovaných akcí pak bude výstavba dětských hřišť, a to za sokolovnou a v parku vedle bytovky v termínu od srpna do konce října 2016. Na tuto akci jsme získali dotaci z MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016, DT č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci a to v částce 400 000,-Kč.

Třetí akcí je „Rekonstrukce hřbitovní zdi a márnice ve Zdětíně“, která je spolufinancována částkou 700 000,-Kč z rozpočtu Ministerstva zemědělství - Dotační program 16 - Udržování a obnova kulturního dědictví venkova. Rekonstrukce proběhne v termínu červenec až září 2016.

f351ef38a53f1edcf3d0efdfeb79e7cb.png

 

zpětný odběr a recyklace přenosných baterií

Naše obec se letos zapojila prostřednictvím společnosti ECOBAT s.r.o. do kolektivního systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů na území ČR. Každá domácnost dostala zdarma krabičky ECOCHEESE, kde se ukládají použité baterie. Obsah krabičky pak můžete jednou za čas odnést na sběrné místo, které je na Obecním úřadě. Velké sběrné boxy jsou i v prodejně smíšeného zboží a na obecním úřadě.

zdroj.aspx.jpg

stanoviště kontejneru na posekanou trávu a ostatní bioodpad

Na návsi vedle obchodu je umístěn kontejner na bioodpad.

Tímto žádáme občany, aby do kontejneru vhazovali pouze trávu, listí, zbytky ovoce a zeleniny, květiny, zbytky rostlin ...

Větve ze stromů do kontejneru nepatří.

samolepka_prumer 10cm.png

 

Poslední fotogalerie