582 376 629

obeczdetin@volny.cz
IČ: 00600105

Fulltextové vyhledávání

pozvánka

Ve čtvrtek 27. října 2016 se koná v naší obci vzpomínková slavnost k 98. výročí vzniku československé republiky

Sraz účastníků lampionového průvodu je v 18.00 hodin u obecního úřadu

K hojné účasti zvou mládež a občany obecní úřad, spolky a sdružení obce

Po lampionovém průvodu bude za sokolovnou podáván guláš

1918_1.png

dotazníkové šetření

Socioekonomický a regionální význam podniku Javořice, a.s.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je zcela anonymní a získaná data budou využita pro zpracování disertační práce. Zpracované údaje by měly napomoci řešení otázek týkajících se nezaměstnanosti a z ní vyplývajících dopadů na region včetně zlepšení této situace do budoucna.

Děkuji. Petra Palátová, autorka dotazníku

odkaz na dotazník: http://www.survio.com/survey/w/S5W7V1O2G4J1U9T8D

mapa21.jpg

pozor změna začátku CVIČENÍ PRO ŽENY!

CVIČENÍ PRO ŽENY je vždy v úterý od 18.00 hodin v místní sokolovně

Jedná se o jednoduchý AEROBIC a POSILOVÁNÍ. cvičení ženy.png

Co potřebuješ: pevnou obuv, pohodlný oděv, podložku na zem, vodu na pití a dobrou náladu.

 

Na všechny se těší Eliška Karásková.

 

 

aktuality

Vážení spoluobčané,

v intravilánu obce jsou nainstalovány zásobníky na sáčky na psí exkrementy. Z tohoto důvodu žádáme majitele čtyřnohých miláčků,aby uklízeli psí exkrementy při procházkách v přírodě. Chovejme se ke svému okolí, kde žijí i ostatní občané a zejména malé děti ohleduplně a šetrně.

pes-návod1.png

Aktuality

Vážení spoluobčané,

v letošním se uuskutečnila na mnoha místech naší obce celá řada nejrůznějších stavebních prací a rekonstrukcí.

První z letošních ukončených akcí je "Rozšíření veřejného osvětlení" Zdětín.

WP_20160912_13_00_37_Pro.jpg

 

Druhou z akcí byla "Dětská hřiště v obci Zdětín".

Na tuto akci jsme získali dotaci z MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016, DT č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci a to v částce 400 000,-Kč.

WP_20160921_13_39_04_Pro.jpg

Třetí akcí je „Rekonstrukce hřbitovní zdi a márnice ve Zdětíně“.

Tato akce je spolufinancována částkou 700 000,-Kč z rozpočtu Ministerstva zemědělství - Dotační program 16 - Udržování a obnova kulturního dědictví venkova. Rekonstrukce proběhla v termínu červenec až září 2016.

WP_20160925_10_14_04_Pro.jpg

f351ef38a53f1edcf3d0efdfeb79e7cb.png

 

propagace olomouckého kraje

fgfd.png

informace

eko1111.png

 

stanoviště kontejneru na posekanou trávu a ostatní bioodpad

Na návsi vedle obchodu je umístěn kontejner na bioodpad.

Tímto žádáme občany, aby do kontejneru vhazovali pouze trávu, listí, zbytky ovoce a zeleniny, květiny, zbytky rostlin ...

Větve ze stromů do kontejneru nepatří.

samolepka_prumer 10cm.png

 

Poslední fotogalerie