Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Kanalizace a ČOV Zdětín

Kanalizace a ČOV Zdětín

V přiložených souborech naleznete jednotlivé části týkající se kanalizace a ČOV obce Zdětín.

V průběhu měsíce prosince bylo vypasáno výběrové řízení na dodavatele stavby v otevřeném podlimitním řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

V průběhu měsíce prosince jednala komise pro otevírání nabídek na výběrové řízení na dodavatele stavby v otevřeném podlimitním řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

V průběhu měsíce ledna zastupitelstvo obce Zdětín schválilo výsledky výběrového řízení na dodavytele díla a schválilo uzavření Smlouvy o dílo na akci „Kanalizace a ČOV Zdětín“ se zhotovitelem „Sdružení Zdětín 2021“ zastoupenou reprezentantem sdružení INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ: 25374311, DIČ: CZ 25374311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 15855, obchodním ředitelem společnosti Ing. Janem Všetičkou.

29.6.2022 bylo vydáno Rozhodnutí: Společné povolení, vypouštění odpadních vod - Kanalizace a ČOV Zdětín, které dne 3. 8. 2022 nabylo právní moci a je vykonatelné.

Trasa kanalizace.pdf

Katastrální situační výkres.pdf

Přípojky_1 .pdf

Přípojky_2.pdf

Přípojky_3 .pdf

8.9.2022 byla podána žádost o podporu z MŽP - Operační program Životní prostředí 2021—2027, výzva MŽP_21. výzva, SC 1.4, opatření 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností, nebojte se zeptat. Pokud nebudeme umět odpovědět hned, zjistíme dotazem u povolanějších a obratem Vám dáme vědět.