Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Kanalizace a ČOV Zdětín

Elektronický leták - Zdětín.jpeg

_____________________________________________________________________________________________________________________________

V průběhu měsíce prosince 2021 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby v otevřeném podlimitním řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

V průběhu měsíce prosince 2021 jednala komise pro otevírání nabídek na výběrové řízení na dodavatele stavby v otevřeném podlimitním řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

V průběhu měsíce ledna 2022 zastupitelstvo obce Zdětín schválilo výsledky výběrového řízení na dodavatele díla a schválilo uzavření Smlouvy o dílo na akci „Kanalizace a ČOV Zdětín“ se zhotovitelem „Sdružení Zdětín 2021“ zastoupenou reprezentantem sdružení INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ: 25374311, DIČ: CZ 25374311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 15855, obchodním ředitelem společnosti Ing. Janem Všetičkou.

29. 6. 2022 bylo vydáno Rozhodnutí: Společné povolení, vypouštění odpadních vod - Kanalizace a ČOV Zdětín, které dne 3. 8. 2022 nabylo právní moci a je vykonatelné.

8. 9. 2022 byla podána žádost o podporu z MŽP - Operační program Životní prostředí 2021-2027, výzva MŽP_21. výzva, SC 1.4, opatření 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3.

Ministerstvo životního prostředí schválilo v dubnu 2023 dotaci na realizaci opatření na základě naší žádosti o podporu reg. č. CZ.05.01.04/01/22_021/0000185, název "Kanalizaci a ČOV Zdětín". 

OD PODNĚLÍ 5. ČERVNA 2023 ZAČLA V NAŠÍ OBCI VÝSTAVBA KANALIZACE A ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD.
TÍMTO DNEM DOŠLO K PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ A PROTO VÁS ŽÁDÁME O DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ ZHOTOVITELE.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností, nebojte se zeptat. Pokud nebudeme umět odpovědět hned, zjistíme dotazem u povolanějších a obratem Vám dáme vědět.

HARMONOGRAM PRACÍ
Harmonogram prací na kanalizaci a ČOV.pdf

KONTAKT NA ZHOTOVITELE STAVBY

Ing. Radek Pazdera, vedoucí projektu
INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
779 00 Olomouc

+420 606 652 666
pazdera@insta.cz
www.insta.cz

TRASA KANALIZACE - KATASTRÁLNÍ SITUČNÍ VÝKRES

C.2 KN.pdf

PŘÍPOJKY

KOO 1.pdf
KOO 2.pdf
KOO 3.pdf

ŽÁDOST O PD NA SOUKROMOU PŘÍPOJKU

 Soukromá kanalizační přípojka - Zdětín.docx