Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Symboly obce

Symboly obce

Naše obec získala vlastní vlajku a znak

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček předal 5. 4. 2007 zástupcům měst a obcí dekrety opravňující je používat nové obecní symboly - vlajky a znaky. Při této příležitosti si primátoři a starostové také prohlédli některé prostory dolní komory.

„Je dobré si při takovýchto příležitostech uvědomit, jakou roli hrají v životě obcí a jejich obyvatel symboly. Historické i ty dnešní. Svědčí to podle mne o tom, že pořád existují tradice, které mají i v naší uspěchané době místo a že určitá hrdost na příslušnost k té které obci či městu v nás přetrvává. Obecní vlajka a znak jsou nezaměnitelným symbolem této hrdosti a zároveň pomáhají onu hrdost na místo, kterému říkáme domov, udržovat a prohlubovat,“ uvedl na slavnostním předávání dekretů Miloslav Vlček.

Na setkání si dekrety převzali zástupci 93 měst a obcí. Od prosince 1996 do současné doby byly uděleny symboly více než třem tisícům měst a obcí. Právo udělovat primátorům a starostům takovéto dekrety má předseda Poslanecké sněmovny na základě zákona o obcích a sněmovního jednacího řádu. Získat dekret na používání vlajky či znaku může získat každá obec či město, které o to předsedu požádá. Jednotlivé žádosti posoudí sněmovní podvýbor pro heraldiku, který předsedovi komory předá své stanovisko. To má pouze doporučující charakter, konečné rozhodnutí zůstává na předsedovi sněmovny

Znak obce

Dvě stříbrné ruce v brnění na červeno zlatě polceném štítě,svatováclavskou korunou-atribut sv. Václava,který je znázorněn na obecní pečeti. Dvě lilie připomínají že se obec skládá ze dvou dříve samostatných obcí.Lilie je rovněž atributem sv. Anny,které je zasvěcena místní kaple.Na horní části modré pole znázorňující říčku Romži,která tvoří severní hranici obecního katastru

Proč jsou na znaku obce dvě stříbrné ruce v brnění:

„V bitvě českomoravských vojsk s Tatary u Olomouce utkal se v kruté seči statečný český vojevůdce s význačným bojovníkem tatarským. Boj byl tak prudký, že oba soupeři pozbyli železem okovaných pavéz, štítů i mečů a mohutnějšímu tatařínu  se podařilo uchopit českého válečníka za ruku, aby ho strhl pod svého koně. V posledním okamžiku se přihnal moravský bojovník jménem Zub a uťal tatarovu ruku.  Když se pak po bitvě vracelo vítězné vojsko úvalem dnešní říčky Romže k  českým hranicím – pravděpodobně směrem  ke  Ptení,  Konici a dále přes Moravskou Třebovou, zastavila se družina zachráněného českého pána v prostoru dnešního Ždětína, aby si  tu  v parném slunci odpočinula ve stínu mohutných lip.

      „ Zde tín ! „(tín – stín )- liboval si český vůdce a rozpomenuv se zásluh věrného Zuba, vyzval ho, aby projevil nějaké přání a sám si určil odměnu. A Zub řekl, že se mu velmi podobá tento kraj. Stal se jeho pánem a psal se původně „Zub ze Zdětína“. Do erbu si směl dáti vymalovat dvě pevně sevřené ruce a třetí s taseným mečem. …“

Vlajka nebo prapor obce

List tvoří tři vodorovné pruhy , žlutý , modrý a červený , v poměru 1 : 3 : 1.V modrém pruhu knížecí čepice ozdobená křížkem mezi dvěma bílými liliemi.Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

ZNAK OBCE

VLAJKA OBCE