Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a sdružení > TJ SOKOL Zdětín

TJ SOKOL Zdětín

Fotogalerie

Tělocvičná jednota SOKOL Zdětín

Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku v době politické uvolnění šedesátých let 19. století z iniciativy dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Tělocvičná jednota pražská (později Sokol Pražský ) byla založena za účasti předních českých vlastenců 16. února 1862 a téhož roku se ustavilo dalších osm jednot na venkově.

Do Prostějova přichází Sokol v roce 1869 spolu s dr.Josefem Fanderlíkem, který ho tu uvádí v život. V roce 1876 vzniká Tělocvičná jednota Sokol v Prostějově. Po ní vznikají rovněž vesnické jednoty. Tak v sousedním Ptení vzniká jednota Sokola v roce 1899, ve Ždětíně vzniká Sokol v roce 1919, jak se později píše ve „Vatře“ v r.1929 o sokolském sletu ve Zdětíně).

Jednota sokolská byla ve Zdětíně založena v roce 1919.

23.června 1929 se při příležitosti 10. výročí založení jednoty Sokolské konalo ve Zdětíně „Veřejné cvičení I. okrsku“ /Kostelec, Lešany,Čelechovice, Stařechovice, Slatěnice, Smržice, Čechy, Ptení a Zdětín). Po obvyklých dopoledních zkouškách a odpoledním průvodu, v němž bylo zařazeno 117 žaček, 87 žáků, 13 dorostenek, 24 dorostenců (+20 v občanském), 16 žen v kroji ( + 45 v občanském), 48 mužů v kroji (+ 32 v občanském), došlo na vlastní cvičení. Začalo se po 3. hodině nástupem 119 žákyň, které zacvičily společná cvičení s obručemi velmi dobře. S tyčemi cvičilo 84 žáků. Dorostenci se ukázali velmi pěkně v šestičlenných družstvech na koni na šíř, na nichž dlouhodobě cvičili přeskoky, zakončené skupinami. Tři družstva žáků a žaček provedla rušné a svižné hry. Pochvalné uznání zasluhuje 56 dorostenek, které ač za deště, provedly společná cvičení s věnečky. Po dešti pak promluvil starosta místní jednoty br. Cyril Strouhal,který nastínil vývoj zdětínského Sokola. Po něm hovořil okresní vzdělavatel Sokola br. Vavrouch o současné situaci Sokola. Na nářadí ukázala vyspělá družstva sestavy na dvou bradlech a dvou hrazdách, 1 družstvo mělo skok vysoký. Po nich 40 dorostenců cvičilo prostná pro slet v Orlové. Následovalo cvičení 46 žen podobně jako dorostenky v souhře.

Slet zakončilo 58 mužů společnými cviky pro Orlovou. Organizace cvičení nevykazovala vad, hudba se činila. Cvičení skončilo v 5,30 hodin“. (z věstníku prostějovské župy sokolské, kde byl uveřejněn i zápis Sokola Ćelechovice): „23.6. t.r. vyjelo na 4 žebřinových vozech žactvo, dorost a členstvo naší jednoty na slet I. okrsku sokolské župy Prostějovské do Zdětína. Zájezd se plně vydařil“.

Podle ostatních zpráv ve Vatře jednota Sokola Zdětín pořádala v r.1929 v sále bratra Čížka ve Zdětíně oslavy k výročí T.G.Masaryka a potom k výročí M.R. Štefánika. Místní učitelka sestra Marie Kaštilová je zapisovatelkou na schůzích vzdělavatelů I.okrsku v Kostelci, což je určitě i přínosem pro místní jednotu Sokola.

Kronika obce Zdětín uvádí, že k 10. výročí samostatnosti republiky se šlo průvodem obcí až pomníku padlých, kde promluvil řídící učitel Chytil z Lešan. Odtud pokračoval průvod s hudbou na letní sokolské cvičiště, a tam byla vztyčena československá vlajka.

A jedna perlička: „Nebylo při těch oslavách jednoty v obci. Jedenácté výročí svobody bylo slaveno stranou lidovou v Lidovém domě, a ostatními stranami v místnostech Sokola v hostinci a sále u Čížků“.

První fotbalové hřiště bylo „Na příhoně“ u lesa. Z pozdějších materiálů Sokolské župy prostějovské („Svým nesmrtelným“), je nutno znovu uvést členy místního Sokola - Stanislava Jelínka, čs. letce v Anglii, 29.8.1943 padlého v souboji nad Londýnem a pohřbeného na vojenském letišti v Brokwoodu u Londýna, a Josefa Klváčka, příslušníka čs. zahraničního letectva, padlého nad Německem 24.9.1941. Kromě těchto padlých vojáků Sokolů, je třeba ze zdětínských Sokolů vzpomenout i na Josefa Klvaňu, řídícího učitele ve Zdětíně (později okresního školního inspektora), zapojeného za okupace do pořadov. sborů národního souručenství Obrany národa jako zástupce velitele v okrese.

 

sokol logo