Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a sdružení > SDH Zdětín

Sbor dobrovolných hasičů ve Zdětíně

Fotogalerie

Do půdy vsazen byl stromek malý, zahříván láskou vznešených srdcí, zaléván potem těch, kteří chtěli učinit náš život krásnějším a dokonalejším.

Strom tento rostl, rok od roku sílil a mohutněl, hlouběji zapouštěl své kořeny a ratolesti jeho rozkládaly se jako ramena, jež jako by chtěla obejmout vše dobré, krásné a vznešené.

Dožil se strom náš 140 roků obsypán ovocem práce a zve do své náruče všechny, kdož dokázali pochopit velikost, vznešenost a krásu lidské práce a lásky.

A ti, kteří stromek sázeli a po celý svůj život jej ošetřovali? Jeden za druhým pohroužili se v nitro země, aby dřímali svůj tichý, věčný sen... Jejich místo zaujali noví průkopníci hasičské myšlenky, vyrostla jich nekonečná řada a všichni se stejným nadšením a srdnatostí pokračují v budování odkázaného díla.

Naše myšlenky zalétají v tuto chvíli do dávné minulosti a my s hrdostí hledíme na vykonané dílo.

140 let nezištné, obětavé a usilovné práce pro bližního, pro národ.

Kdo by proto rád nevzpomínal a nesnažil se proniknout minulostí, aby mohl shlédnout tento nepřetržitý řetěz dobrovolné práce, odříkání se vlastního já všech těch, kteří se zasloužili o vybudování tohoto nesmrtelného díla - hasičského sboru ve Zdětíně.

Sbor dobrovolných hasičů ve Zdětíně je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, je zařazen v 11. okrsku – Kostelec na Hané, má 51 členů včetně mládeže. Aktivně pracuje družstvo mužů a žen.

Historie sboru sahá do roku 1882, kdy byl ve Ždětíně dobrovolný sbor hasičský založen. Už v roce 1887 získal za 550 zlatých čtyřkolovou stříkačku, která sloužila až do roku 1923. V roce 1924 byla posvěcená stříkačka nová zakoupená na úvěr za 18 000 korun v Čechách pod Kosířem. Tato stříkačka skončila bohužel v roce 1973 ve sběru. Dosud udržujeme v provozu agregát PS 8, který přišel do výzbroje v roce 1951 a sloužit musí i agregát PS 12, zakoupený v roce 1980.

Původní koňské potahy nahrazovala auta. V roce 1970 dostala obec přidělenou Tatru 805, v roce 1977 zakoupil sbor nákladní ROBUR a ten byl nahrazen v roce 1993 autobusovým provedením AVIE, kterou zakoupila obec. V průběhu roku 2010 schválilo zastupitelstvo obce přijetí dotace na nákup hasičského vozidla, a témže roce byl zakoupen pro potřeby JSDH obce 9místný minibus Opel Movano.

Oprava sušáku hadic byla provedena v roce 1939, vybetonování podlahy hasičky v roce 1942 a vrata vyměněna při generální opravě celého obecního domu 1970. V roce 1967 byla dokončena pod obcí požární nádrž.

V roce 1894 byl sbor začleněn do Plumlovské župy, která byla v roce 1926 přejmenována na župu Stavělovu .Roku 1950 byly sbory dobrovolných hasičů začleněny do Československého svazu požární ochrany, v roce 1992 se vrátily zpět k původnímu názvu pod hlavičkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Být členem hasičského sboru bylo vždy otázkou cti a obětavosti pomáhat bližním při těžkých životních situacích. V minulém století byly vesnické sbory zárukou ochrany majetku, případně životů lidí, dnes se hlavním garantem staly profesionální Hasičské záchranné sbory vybavené technikou a výzbrojí, které si dobrovolní hasiči v malých sborech nemohou pořídit. Tak jako většina malých sborů zápasíme s nedostatkem finančních prostředků. Velké sponzory sbor nemá, příspěvky a dotace stačí sotva pokrýt nejpotřebnější obnovu výzbroje a výstroje a vlastně jediným vedlejším zdrojem příjmů jsou vedle kulturně společenské činnosti brigády pro obec, které se na druhé straně projevují velmi dobrými vztahy sboru a Obecního úřadu.

V roce 2006 zakoupila obec Zdětín pro JSDH obce elektrickou centrálu.

V roce 2007 zakoupil sbor ponorné kalové čerpadlo. Byla provedena oprava PS 12 a zajištěna technická prohlídka přívěsu. Vyhláškou obce byl vydán požární plán obce, do jeho konečného znění byly zapracovány i naše připomínky

V závěru roku 2008 se podařilo prodat AVII, místo ní byl zakoupen přívěsný nákladní vozík. Za použití příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje a obce Zdětín byly pro JSDH zakoupeny pracovní stejnokroje PSII.

V roce 2009 dostal sbor od ministerstva vnitra pro zásahovou jednotku ochranný oděv Buschfire včetně zásahových bot.  Za použití příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje a obce Zdětín jsme zakoupili čtyři zásahové přilby. Z vlastních prostředků byly zakoupeny další dvě nové vycházkové uniformy s košilemi a stojan s halogenovými světlomety.

Velkou akcí roku 2010 bylo zahájení generální opravy hasičské zbrojnice. Žádost o dotace nám nevyšla, proto jsme se do práce pustili s vlastními prostředky. Byla provedena kompletní výměna sušáku hadic. Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace na nákup hasičského vozidla, a témže roce byl zakoupen za použití příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje a obce Zdětín pro potřeby JSDH 9místný minibus Opel Movano.

V rámci okresního kola hasičské soutěže konané v roce 2011 nám předal Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje šek na finanční příspěvek v hodnotě 12. tisíc Kč, to nám spolu s 16 tisíci od obce Zdětín umožnilo zakoupit pro JSDH obce nové přenosné plovoucí čerpadlo.

V roce 2012 byla za použití příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje a obce Zdětín provedena oprava přenosné stříkačky PS 12 a zakoupeny osobní ochranné prostředky.

Protože v obci pracuje aktivně také Sokol, je nutné, aby se obě organizace dělily o lidi, akce i příjmy z nich. Společný cíl vyžaduje, aby všichni členové plnili své úkoly, což se vždy úplně nedaří. Ani zdětínský sbor se během své dnes už téměř 130. leté existence problémům nevyhnul. Prodělal tři krizová období a to v letech 1906, 1928 a 1987 – 1997. Příčinou byly většinou generační problémy spojené s různými názory, ta poslední byla způsobena neochotou pracovat ve vedení sboru. Vždyť od roku 1982 se ve funkci velitele sboru vystřídalo 10 členů. Aktivita sboru se zvyšuje nebo snižuje vždy se změnou generací ve vedení sboru.

Současné omlazené vedení sboru bylo zvoleno v roce 1999. V následujícím roce se naše dorostenky na okresním kole umístily na 1. místě. V kombinovaném družstvu spolu s SDH Smržice tehdy bojovaly i na krajském kole v Ivančicích u Brna. Díky aktivitě několika jednotlivců, z nichž někteří pokračují v práci ve sboru už v páté generaci, se práce celkem daří.

V roce 2000 družstvo mužů vyhrálo okrskovou soutěž, postoupilo do okresní soutěže, kde se umístilo na 8. místě. Inspirováno jejich výsledky přistoupilo do sboru ve stejném roce i 9 děvčat. Na memoriálu Aloise Bohanese v Kostelci skončili muži na 15. místě, mimo to dosáhli dobrého umístění na nohejbalovém turnaji pořádaném SDH Lešany.

V roce 2001 se okrsková soutěž v požárním sportu konala ve Zdětíně. Muži se umístili na 2. místě, v soutěži jednotlivců obsadili Michal Žalák, Pavel Dostál a Martin Huška první tři místa. Družstvo žen vystoupilo v soutěži poprvé, soutěžilo jako jediné. Družstva mužů i žen soutěžila také na poháru starostu obce v Čelechovicích a memoriálu Aloise Bohanese v Kostelci. Velkou brigádnickou akcí bylo provedení nátěru sloupů veřejného osvětlení a plotu na hřbitově.

Rok 2002 byl rokem oslav 120. výročí založení sboru. SDH Zdětín obdržel medaili „Za vynikající práci“. K výročí byla vydána brožura o činnosti sboru za posledních 20 roků. Na oslavách vystoupila družstva mužů i žen, ukázky likvidace dopravní nehody předváděli hasiči z Kostelce a hasiči z Lutotína předvedli v dobových uniformách zásah starou stříkačkou taženou koňmi. K poslechu hrála dechová hudba „Vřesovanka“, oslavy byly zakončeny disko-zábavou. Okrsková soutěž se konala v Bílovicích, muži na ní obsadili 4. místo, v soutěži jednotlivců na 100 m překážek doběhl v nejlepším čase Michal Žalák. Vystoupilo zde i naše družstvo žen. Muži soutěžili také na poháru na Stražisku.

V roce 2003 na okrskové soutěži v Bílovicích byli muži na požárním útoku diskvalifikováni, v jednotlivcích na 100 m obsadili Michal Žalák a Marcel Pavela první dvě a Martin Huška páté místo. Družstvo žen se umístilo na 1. místě. Obě družstva soutěžila také na memoriálu v Kostelci, muži skončili na 17. místě, ženy byly šesté. Podařilo se obsadit i soutěž veteránů s PS 8, které jsme se zúčastnili v Hluchově, požární útok však nebyl dokončen. Členové sboru provedli generální opravu studny „Haltýř“ na návsi. Pod vedením Antonína Trnečky a Michala Vodrážku vystoupilo na okrskové soutěži poprvé mimo soutěž družstvo žáků. Na podzim se byli žáci podívat na branném závodě v Alojzově.

V roce 2004 se konala okrsková soutěž v Lešanech. Muži se umístili na 4. místě, starší žáci na 1. místě, ženy také na 1. místě. Tímto umístěním se kvalifikovaly do okresní soutěže, kde v Protivanově vybojovaly 4. místo. Na memoriálu v Kostelci byli muži diskvalifikováni, ženy byly třetí a žáci čtvrtí. V soutěži Plamen se družstvo žáků umístilo na 18. místě, toto umístění ovlivnilo to, že na podzim nestartovali a bylo jim přiděleno poslední 47. místo. Pro lepší možnosti výcviku jsme vyrobili překážky, na jaře jsme dostali také klubovnu za zbrojnicí. Žáci se ještě zúčastnili hodového poháru v Bílovicích a to dvěma družstvy – mladší a starší. Na memoriálu v Kostelci byli pátí, na závodě požárnické všestrannosti ve Ptení se umístili na 17. místě v okrese. Na valné hromadě v prosinci byly provedeny změny ve výboru sboru. Velitelem byl zvolen Pavel Dostál a místostarostou Antonín Trnečka.

Na jaře 2005 jsme uspořádali předkolo soutěže Plamen, soutěžit k nám přijela družstva mladých ze Ptení, Pěnčína, Kostelce a Lešan. K výročí osvobození republiky jsme spolu s Obecním úřadem a TJ Sokol uspořádali lampionový průvod s položením věnců k pomníku padlých a vzpomínkovým projevem. Na okresní soutěži Plamen ve Ptení se probojovali naši žáci na velmi pěkné 7. místo z 18 družstev své kategorie. Okrskovou soutěž 2005 v Kostelci na Hané jsme obsadili ve všech kategoriích. Muži se umístili na 3. místě ženy na 2. místě (Petra Řehulková byla v soutěži jednotlivců nejlepší),žáci na 1. místě. Družstvo mužů absolvovalo 25. června 2005 okresní kolo soutěže v Prostějově a umístilo se na 5. místě. I když se muži na okresní soutěži v požárním sportu umístili až na 5. místě, požádal sbor bratr Vladimír Kyselák, – místostarosta OSH, jestli bychom nebyli ochotni zúčastnit se s družstvem mužů krajského kola 20. 8. v Olomouci. SDH Pěnčín jako první jede, Vícov údajně nedá družstvo dohromady, Domamyslice jedou se ženami a nezvládli by družstva obě a Brodek u Konice má na termín soutěže oslavy 60. let sboru. Bylo dohodnuto krajské soutěže se zúčastnit, přestože na takovou náročnou soutěž nejsou zkušenosti. Družstvo mužů se nakonec v rámci kraje umístilo na 9. místě, když všechny discipliny ukončilo. V soutěžním družstvu byli: Pavel Dostál, Antonín Trnečka, Marcel Pavela, Mirek Bubeníček, Petr Krutovský, Václav Trnečka, Roman Wind, Tomáš Kubinec, Martin Huška. V požárním útoku soutěžili jako jediní s neupraveným agregátem PS 12 a přesto v této disciplině vybojovali sedmé místo. Dosažené umístění je pro náš sbor beze sporu úspěch, za který musíme všem závodníkům poděkovat. Za reprezentaci sboru a obce našemu družstvu poděkoval také Obecní úřad, děkovný dopis jsme dostali i od Okresního sdružení hasičů ČMS. Družstvo žáků se umístilo na memoriálu v Lešanech na 4. místě, v Kostelci na 3. místě a na hodovém poháru v Bílovicích na 8. místě. V závodu požárnické všestrannosti (což je první kolo soutěže Plamen) v Lutotíně se naše hlídka žáků umístila na 13. místě. Na memoriálu Aloise Bohanese v Kostelci na Hané soutěžila 6. 8. 2005 i děvčata.

V roce 2006 se okrskové soutěže v požárním sportu, která se konala u nás ve Zdětíně, zúčastnila opět tři družstva. Muži vybojovali 1. místo, ženy a starší žáci místo druhé. Do okresní soutěže, která se konala 24. června 2006 v Prostějově postoupila družstva mužů i žen. Muži se umístili na 6. místě. Ženy vybojovaly v okresní soutěži 2. místo, což znamenalo postup do krajského kola. Navíc družstvo žen ukončilo požární útok v čase 49,36 sek., to byl nejlepší dosažený čas, za umístění obdržely ženy putovní pohár a Petra Řehulková dosáhla v závodě jednotlivců na 100 m překážek na třetí místo v okrese. Na krajské soutěži, která se konala 19.8 v Prostějově, soutěžilo družstvo žen ve složení Karolina Lenďáková , Kateřina Mazalová (z Alojzova), Jitka Kučerová , Kateřina Ošťádalová Zita Kubincová, Aneta Krajíčková, Veronika Vymazalová , Martina Trnečková a Petra Řehulková. Děvčata provázela smůla. Petře se při prvním pokusu dostaly hadice pod seskokový můstek kladiny, podruhé se jí zamotaly hadice. Kateřině Mazalové v prvních dvou bězích selhala časomíra, při třetím běhu, který následoval bezpro- středně už byla unavena a zakopla. Protest jsme nechtěli podávat, protože čtvrtý běh už by byl příliš náročný. V požárním útoku měla všechna družstva silnější stroje, což bylo vidět na časech. Nástřikové terče vyžadují větší tlak, náš dosažený čas by znamenal dílčí sedmé místo. Větší problém se ale po dokončeném útoku za 43,70 sek. projevil v následné diskvalifikaci při banální chybě. V zápalu boje běžela jedna z členek družstva pomáhat k terčům, nahnula se přes koncovou čáru, za což rozhodčí naše družstvo diskvalifikovali. Přes všechny problémy je ale nutno snahu děvčat a dosažené výsledky ocenit a poděkovat jim. Vždyť se probojovaly mezi nejlepší v okrese a dosažené sedmé místo mezi družstvy žen na krajské soutěži spolu s loňskou účastí našich mužů na krajské soutěži je historickým úspěchem zdětínského sboru. Velký důraz je ve sboru kladen i na práci s mládeží, protože si uvědomujeme nutnost vychovat si zástupce, kteří by mohli v práci ve sboru pokračovat. Hlavní tíha výcviku mladých spočívá na Antonínu Trnečkovi. Mladí byli v roce 2006 na soutěži ve florbalu na Stražisku, u nás jsme uspořádali na jaře branný závod před soutěží Plamen. Na soutěži Plamen v Kostelci vybojovali naši mladí v kombinovaném družstvu s lešanskými 7. místo. Další hasičské soutěže absolvovali mladí v Soběsukách,Doloplazích,Dětkovicích,Lešanech,Kostelci. Družstvo žáků prodělává věkové problémy, proto jsme se pokusili spojit síly s SDH Lešany a naši starší soutěžili v podzimním kole Plamen, což je závod požárnické všestrannosti, v Domamyslicích v kategorii dorostu a mladší zase za starší žáky za Lešany. Dne 26. dubna postihla naši obec náhlá průtrž mračen spojená s lokálními záplavami.  Nejhůře dopadl důmč.p. 133Jana  Motala na Šanci. Hasičský sbor spolu s dobrovolnými hasiči z Kostelce na Hané a HZS Prostějov čerpali vodu ze zatopeného sklepa a druhý den také ze čtyř zatopených studní.

Pořadatelem okrskové soutěže v roce 2007 byl sbor Bílovice.  Celá noc před soutěží byla bouřlivá, spadlo skoro 80 mm srážek.  Kostelečtí nesoutěžili,  protože byli  celou  noc na zásahu ve  Smržicích  a  v  Držovicích.  Z  družstev  soutěžili   muži   SDH  Bílovice,  Lutotín,  Lešany  a  Zdětín,  ženy z Bílovic a za žáky družstva z Bílovic a  za Zdětín kombinované družstvo Lešan  a Zdětína.   Pro mokrý terén byla v soutěži mužů vyřazena pro nebezpečí úrazu kladina.    Muži našeho sboru obsadili druhé a žáci první místo.  Na letošní okresní soutěži nás reprezentovala Petra Řehulková v soutěži jednotlivců na 100 m překážek, umístila se na 13. místě.

Organizace uskutečnila v lednu hasičský ples a v květnu k osvobození a také v říjnu k výročí vzniku republiky lampionový průvod se vzpomínkovou oslavou. Začátkem roku jsme se přestěhovali do nové klubovny, protože v obecním domě byly zahájeny adaptační práce, které se částečně dotkly i zbrojnice. Ve Zdětíně se konala hodnotící valná hromada 11. okrsku, na které jsme přivítali také  starostu  okresního  sdružení  bratra  Jana Brabce. Jeho hodnocení práce a výsledků okrsku i našeho sboru bylo velmi dobré.

Školení preventistů v Kostelci se od nás zúčastnili Michal Žalák a Jaroslav Trnečka. Školení velitelů absolvoval ve dnech 30. a 31. března Pavel Dostál, spolu se starostou obce byl i na praktické části školení 18. května v Hamrách.

Večer 22. dubna byl vyhlášen planý poplach k požáru u farmy ve Zdětíně.  Druhý požár v obci byl 31. července. Jednalo se o požár naštěstí už jen rozbité slámy na výměře přes 20 ha na honu Skerhov, který vznikl zřejmě od neuváženého pálení slámy. Hasily cisterny z HZS, dvě z Kostelce, jedna ze Ptení. Byla provedena oprava PS 12 a zajištěna technická prohlídka přívěsu. V závěru roku zakoupil sbor ponorné kalové čerpadlo.  Vyhláškou obce byl vydán požární plán obce, do jeho konečného znění byly zapracovány i naše připomínky.

 V květnu 2008 se pod záštitou lutotínského sboru konala v Bílovicích okrsková soutěž v požárním sportu, na níž od nás soutěžilo úspěšně družstvo mužů, podařilo se jim vybojovat první místo.            V červenci vrcholili přípravy na oslavy 640 let prví písemné zmínky o existenci obce spojené s prvním sjezdem rodáků. Vlastní oslavy se konaly 22. července, termín byl zvolen na svátek sv. Anny, která je patronkou místní kaple. Součástí oslav bylo svěcení praporu a znaku obce, připomínka 125. výročí vzniku hasičského sboru ve Zdětíně v roce 1882 a 90. výročí Sokola, které bude v příštím roce. Pro důstojný průběh oslav jsme požádali o pomoc okolní sbory, svou účastí nás podpořili zástupci Bílovic, Kostelce, Lešan, Ohrozimi a Ptení.  V odpoledním programu předvedli úspěšně zajímavou a náročnou ukázku likvidace chemické látky členové sboru z Kostelce na Hané, svým vystoupením s historickou stříkačkou sklidili velký úspěch členové sboru z Pěnčína.

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska udělilo k 125 výročí vzniku SDH Zdětín vyznamenání „Za zásluhy“.

Navštívili jsme oslavy 125 let lešanského hasičského sboru.Členové sboru se podíleli na přípravě sportovní plochy pod hřištěm, čištění koupaliště a brouzdaliště, elektromontážních pracích v sokolovně i na hřišti, dokončení kuchyňky v sokolovně. AVIE prošla technickou prohlídkou až po odstranění závad. V závěru roku se podařilo AVII prodat, Místo ní byl zakoupen přívěsný nákladní vozík. Z  příspěvku olomouckého kraje a obce jsme zakoupili pracovní stejnokroje PS 2 pro zásahovou jednotku, dále z vlastních prostředků baterii nabíjecí akumulátorovou svítilnu a autobaterii na PS 12.

V září jsme se zúčastnili námětového cvičení v Bílovicích. Listopad probíhal ve znamení kulturních akcí a to 8. 11. ve spolupráci s obecním úřadem a Sokolem uspořádanou zabíjačkou, koštem slivovice a večerní zábavou a 22. listopadu jsme uskutečnili nejenom pro naše členy zájezd do vinného sklepa „U Komárků“ v Kobylí.

V roce 2009 se nám podařilo ve spolupráci s Obecním úřadem uskutečnit oslavu svátku matek. Osobní pozvání přijalo 40 přítomných, z finančních prostředků sboru jsme věnovali téměř 4 tisíce Kč, abychom mohli přítomné ženy a maminky pohostit chlebíčky a zákusky, které pro ně děvčata připravily a popřát jim k svátku květinou. S pěkným programem se pod vedením Lídy Novákové představily se svým sokolským cvičením nejmenší děti, k poslechu hrála hudba, promítli jsme některé fotografie ze současného i minulého dění v obci.  Zbylé karafiáty jsme potom zanesli s přáním ženám starším a nemocným, které už na takové akce chodit nemohou. V březnu jsme využili přítomnosti harmonikáře ve staré hospodě a předali přítomným ženám karafiát k MDŽ. Hlavní společenskou akcí v obci bylo v tomto roce uspořádání oslav 90.výročí  trvání  Sokola a zároveň 65 let kopané u nás. Členové hasičského sboru pomáhali při likvidaci staré šatny na hřišti  a  při  budování  nového stánku, účastnili se slavnostního průvodu a schůze v sokolovně, pomáhali se zajišťováním občerstvení pro účastníky a při zabezpečení výstavy  fotografií,  dokumentů  a  kronik  v  sále  staré  hospody;  pomohli také připravit zázemí a odpolední program na hřišti. Tento program také obohatila naše děvčata svým předvedením požárního útoku. Zdětín přivítal poprvé vzácné hosty ze Zdětína z okresu Mladá Boleslav.

28. října jsme za spolupráce obce a Sokola vzpomněli lampionovým průvodem, projevem a položením věnce u pomníku padlých 91. výročí vzniku republiky. Účast dětí i občanů byla větší než na jarní oslavě. Hned další den nás čekala už druhý rok velká celoobecní akce – Martinské hody. Hlavním bodem je zabíjačka, z níž se potom během celého dne i večera prodávají výrobky, k večeru proběhl Sokolem zajišťovaný košt slivovice a celý den jsme zakončili společnou zábavou končící až k ránu.

Členové sboru slavili spolu s bílovickými hasiči 100. výročí jejich sboru jak na slavnostní členské schůzi, tak i odpoledne na svěcení praporu.

V listopadu zorganizovali hasiči zájezd do vinného sklepa „Turhandl“ v Hustopečích u Brna. Přestože se nepodařilo obsadit autobus, všichni účastníci se výborně bavili, v pořádku jsme přijeli až ráno.      

Z hasičských akcí jsme se letos zúčastnili s družstvem mužů jen okrskové soutěže v Lešanech, naši muži zde vybojovali 2. místo.  Prověřovací cvičení jsme uspořádali v červenci u nás.

Připravili jsme námět na likvidaci požáru nové bytové zástavby a přilehlého lesa pod fotbalovým hřištěm. Stanoveného cíle využít všech možností likvidace požáru, které ve sborech okrsku máme, a  to  jak dálkového vedení na vzdálenost  přes  400 m, tak využití hydrantů a kyvadlové dopravy vody cisternami s možností plnění cisteren u požární nádrže bylo za účasti všech jednotek okrsku dosaženo.

Antonín Trnečka absolvoval školení velitelů, Marcel Pavela a Radek Tatýrek školení strojníků a Veronika Mikulášková školení pokladníků. Od ministerstva vnitra dostal sbor pro zásahovou jednotku ochranný oděv Buschfire včetně zásahových bot, za příspěvek kraje jsme zakoupili čtyři zásahové přilby. Z vlastních prostředků byly zakoupeny další dvě nové vycházkové uniformy s košilemi a stojan s halogenovými světlomety.

V dubnu jsme Sokolu pomáhali s kácením topolů u hřiště a pak také s řezáním a uskladněním dřeva z nich za sokolovnou. Ve mzdě jsme provedli nátěr stožárů veřejného osvětlení, výměnu svítidel na parkových světlech. Pomáhali jsme zajistit okrasnou výsadbu u obecního úřadu, pomníku a kaple, za pomoci členů i nečlenů jsme zajistili třikrát vyčištění koupaliště a brouzdaliště. Stanislav Huška opravoval rozbitou střechu po vichřici v č. 79.

22. ledna 2010 se konala v Lešanech okrsková hodnotící konference, do okrskového výboru byli za náš sbor zvoleni velitel Pavel Dostál a starosta Jaroslav Trnečka, ten byl zvolen jednatelem okrsku a navíc pracuje v historické komisi při odborné radě prevence. Školení preventistů 2. února absolvoval starosta sboru s Michalem Žalákem a Tomášem Božkem.

25. února se konalo v Lešanech školení bezpečnosti práce pro členy zásahových jednotek.   Okrsková soutěž v požárním sportu se konala v Kostelci, Zdětín zastupovalo jen družstvo mužů a umístilo se na 2. místě; účastnili jsme se i námětového cvičení v Bílovicích, kde jsme na „čerpání vody po povodních“ nasadili mimo PS 12 s pěti B hadicemi také centrálu s kalovkou a dvěma C hadicemi.

V listopadu si Antonín Trnečka na školení vedoucích mládeže v Prostějově obnovil kvalifikaci vedoucího mládeže. V únoru se konal hasičský ples, v květnu jsme opět ve spolupráci s Obecním úřadem a Sokolem organizovali u pomníku padlých vzpomínku na výročí skončení 2. světové války a osvobození obce s lampionovým průvodem, v říjnu se podobná tentokrát hojně navštívená oslava uskutečnila k výročí vzniku republiky. V květnu pozvali hasiči s obcí podruhé ženy a maminky k oslavě Svátku matek. Na oslavě vystoupily se cvičením děti, promítli jsme fotografie z událostí v obci, předali květinové dárky a zásluhou děvčat zajistili pro přítomné chlebíčky, zákusky a další občerstvení. Členové sboru se podíleli na zabezpečení čištění koupaliště a brouzdaliště, výměně nautily, kterou je zabezpečeno jejich naplňování vodou. Poslední velkou společenskou akcí byly Martinské hody spojené se zabíjačkou a koštem pálenek, které spolupořádali Obecní úřad, Sokol i hasiči.

V srpnu schválilo zastupitelstvo obce přijetí dotace na nákup vozidla ve výši 50 tis. Kč od olomouckého kraje s tím, že obec dalších 50 tis. Kč přidá z vlastního rozpočtu. Vozidla prohlížená v bazarech nesplňovala představy na technický stav a cenu. Ani dlouho požadovaný převod vozidel od ministerstva vnitra se nedal uskutečnit, vozidla byla v žalostném stavu.Úplně náhodou našel Ant. Trnečka na internetu v bazaru v Litovli výhodnou nabídku na Opel Movano, hned následující den jsme jej se starostou obce koupili. Po zajištění převodu a běžné údržby ve Střížově zakoupil starosta z obecních prostředků nové zimní pneumatiky.  Tento 9místný minibus byl po přihlášení na odboru dopravy zařazen do výzbroje sboru.

Abychom splnili předpisy o barevném označení požárních vozidel, zajistili jsme přestříkání žlutého auta na červenou barvu a polepení znakem a nápisy. Auto i přívěsný vozík jsou vedeny jako vozidla integrovaného záchranného systému, jejich využití mimo potřeby sboru tedy není možné.

Velkou akcí roku bylo zahájení generální opravy hasičské zbrojnice. Žádost o dotace nám nevyšla, proto jsme se do práce pustili s vlastními prostředky. Po zjištění, že rozsah prací bude nad naše brigádnické síly, dohodli jsme provedení prací s odbornou firmou. Před opravením uhnilého stropního trámu, bylo nutno demontovat sušák hadic, vybetonovat podlahu zbrojnice, obložit stěny sádrokartonem.

Omítání a opravy omítky se dočkal i pomocný sklad a šatna, kompletní novou elektroinstalaci provedl Pavel Dostál, kovovou kostru sušáku hadic vyrobil Petr Kučera. Teprve ostatní práce jako malování, obložení sušáku plastovými palubkami, nátěry konstrukcí, zhotovení regálů do pomocného skladu a zbrojnice jsme zajistili brigádnicky stejně jako demontáž starého a montáž nového sušáku, kde jsme museli využít plošinu a jeřáb

Při plese bylo v sokolovně opraveno několik stolů a židlí, z výtěžku loňských hodů byly zakoupeny také židle, z nich 25 přišlo po výměně rovněž do sokolovny.  Elektroinstalační opravy a zednické práce v kapli provedli Pavel Dostál a Antonín Trnečka.

V březnu převzal Jaroslav Trnečka na shromáždění zástupců sborů vyznamenání a medaili „Za mimořádné zásluhy“.

Za dlouholetou obětavou práci pro rozvoj dobrovolné požární ochrany byl vyznamenán v březnu nejvyšším hasičským vyznamenáním bratr Jan Motal. Titul „ZASLOUŽILÝ HASIČ“ převzal z rukou starosty okresního sdružení br. Jana Brabce. 

Hned v lednu 2011 se konal tradiční hasičský ples.  Školení preventistů zaměřené hlavně na novou komínovou vyhlášku, absolvovali tři členové v Čelechovicích. 24. února hořely po poledni saze v komíně v č. 37.

V březnu  byli  na  velitelském dnu  v Hamrách  Tomáš  Božek, Marcel Pavela a Ant. Trnečka, naše  pokladní  absolvovala  školení  pokladníků   k  podvojnému  účetnictví.   Dokončovaly   se  také  úpravy  ve   zbrojnici,  hlavně  to  bylo dokončení  a  nátěry  regálu,  zhotovení vozíků pod agregáty,  upevnění  schodů a úprava skříní v  šatně, pak stěhování a  uložení materiálu do šatny, zbrojnice  a  příručního  skladu.

Stanislav Huška  pomáhal  s řezáním  dřeva za  sokolovnou, pak  jsme převáželi do sokolovny dřevo uskladněné  na  dvoře  Obecního  úřadu,  před  květnovými  oslavami  uklidili  prostor  pomníku  padlých  a  zajistili  okrasnou výsadbu u  kaple, pomníku a obec.úřadu.   Před okrskovou soutěží jsme uklízeli posečenou trávu z prostoru pod hřištěm, posekli také trávu pod lavičkami a před šatnami a připravili štěrkovou plochu na start požárního útoku.

V květnu organizoval sbor spolu s Obecním úřadem a Sokolem oslavy výročí osvobození s lampionovým průvodem, ten byl také při oslavách vzniku republiky 27. října.  Na podzimní oslavě bylo přítomno 8 členů v uniformách a kolem 80 návštěvníků.

V dubnu se připravovaly naše ženy na okrskovou soutěž, kterou jsme u nás pořádali 15. května. Aby se doplnilo družstvo žen,  přijali jsme před okrskovou soutěží mezi členy sboru znovu Lucii Škárkovou (roz.Zaoralovou),  Anetu  Krajíčkovou a  Jaroslavu Vodrážkovou.

Ráno v den soutěže ale hustě a vytrvale pršelo, proto byla soutěž po dohodě rozhodčích i sborů zrušena s rozhodnutím, že okrskovou soutěž u nás zopakujeme v příštím roce. Na okresní soutěži konané 4. června v Prostějově měl náš a devatenáctý okrsek na starosti technickou četu a vlastní organizaci, na tom se podíleli i členové našeho sboru.

V rámci okresního kola hasičské soutěže konané v roce 2011 nám předal Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje šek na finanční příspěvek v hodnotě 12. tisíc Kč, to nám spolu s 16 tisíci od obce Zdětín umožnilo zakoupit pro JSDH obce nové přenosné plovoucí čerpadlo.

V červnu se navážela hlína a rovnal prostor pod hřištěm, pak došlo k zasetí trávy a následnému zalévání. Nebylo ale možno zaseto trávu na celý prostor, protože se sem navážela další nekvalitní zemina.  Navážka pokračovala až do zimy ale takovým materiálem, že bude nutné ručně vysbírat zbytky kořenů a hlavně hodně kamení, aby bylo možno severní část plochy zatravnit.

V červenci jsme se zúčastnili v Lešanech taktického cvičení zaměřeného na čerpání vody po povodních a nouzovou ochranu obyvatel. Měli jsme nasazené nové plovoucí čerpadlo, elektrocentrálu se světelnou rampou k osvětlení stanu a v záloze kalové čerpadlo.

Kalové čerpadlo jsme také použili 2. a 3. srpna při čištění kontaminované obecní studny.          

Největší  celoobecní společenskou akcí byly zase a už po čtvrté Martinské hody 11. listopadu, tentokrát probíhaly v naší režii včetně večerní zábavy mimo koštu pálenek. Obec pořídila celtu velkého vojenského stanu, v něm bylo instalováno osvětlení a topení. Odpoledne bylo nutno nasadit hasičskou elektrocentrálu.

Během roku jsme také doplňovali výzbroj a výstroj. Do auta i do zbrojnice byly umístěny chybějící hasicí přístroje, Tonda Trnečka objednal přes obec centrální zamykání Movana, při převozu auta na polepení se projevila porucha startéru a alternátoru. Na podzim před technickou prohlídkou jsme museli nechat vyměnit čepy a spojovací tyče na přední nápravě. Během roku jsme pořídili 5 nových vycházkových uniforem. Na základě žádosti sboru o příspěvek na prapor, kterou vyřizoval starosta obce, jsme v září podepsali s krajským úřadem smlouvu na příspěvek na pořízení hasičského praporu.

   Rok 2012 byl rokem dalšího výročí existence sboru, tentokrát stotřicátého. V lednu jsme se přihlásili za člena Unie neziskových organizací, na jaře jsme opět absolvovali velitelský den a začali s konečnými úpravami sportovní plochy pod fotbalovým hřištěm. Družstvo žen postoupilo po okrskové soutěži do druhého kola soutěže v požárním sportu a umístilo se ze 6 družstev na 4.místě. Naši členové zajišťovali opět okresní soutěž v technické četě. 21. července  se   uskutečnily oslavy 130 roků od vzniku našeho hasičského  sboru.  Už v  loňském  roce jsme za finančního přispění olomouckého kraje pořídili sborový prapor,  letos  k  němu  přibyla  rovněž  za  přispění kraje krásná umělecká socha   patrona  hasičů   sv. Floriána,  od  řezbáře  Jana    Brlicu  z Francové   Lhoty,        almanach  a  pěkný  pamětní  list  vydané  k  tomuto  výročí.  Prapor  a   sochu  spolu s  dopravním  automobilem Opel Movano  nám  také při oslavách  a mši sv. za hasiče otec Mariusz Radaczynski posvětil. Následovalo položení věnců k pomníku padlých a dechovou hudbou ZUŠ z Němčic nad Hanou doprovázený průvod do sokolovny na slavnostní členskou schůzi. Ta byla příležitostí ke zhodnocení celé historie hasičského sboru a také k předání vyznamenání členům, kteří měli na výsledcích sboru nejvýznamnější podíl. Na oslavách jsme mohli přivítat vzácné hosty z obce a sboru ze Zdětína u Mladé Boleslavi, starostu OSH br.Jana Brabce, svou účastí nás podpořili také zástupci hasičských sborů ze Ptení, Kostelce, Lešan, Ohrozimi, Bílovic, Stařechovic, Studence, Vrahovic. Po společném obědě se účastníci oslav přesunuli do prostor fotbalového hřiště k odpolednímu programu. V něm vystoupili se svými ukázkami veteráni z Pěnčína se starou kombinovanou stříkačkou, hasiči ze Studence s čerpadlem PS 10. Likvidaci  dopravní nehody a následné hašení požáru auta předvedli hasiči z Kostelce a Vrahovic, HZS z Prostějova  předvedl výsuvný požární žebřík Camiva. S recesním požárním útokem obohatily program naše ženy. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout i historickou a současnou techniku našeho i hostujících sborů. V květnu schválil kraj poskytnutí příspěvku na oslavy, a uzavřeli jsme smlouvu na sběr elektroodpadu s podnikem Elektrowin.

   V červenci 2013 jsme koupili hydrantový nástavec s vodoměrem a plastovou káď, firma ing.Tichého nám zhotovila skleněnou vitrinu na sochu sv. Floriána. Spolu s dalšími sbory jsme oslavili v Pěnčíně svátek našeho patrona, družstvo žen pak soutěžilo ve Vrahovicích na soutěži Zlatý Florián. Z příspěvku kraje a obce jsme pro zásahovou jednotku zakoupili skládací žebřík. Oslavy 130 let SDH Lešany zpestřilo naše družstvo žen netradičním  požárním útokem.   28. října jsme podpořili sbor v Kostelci svou účastí na  mši sv. za hasiče a oběti válek a na výsadbě a svěcení památné lípy u hasičské zbrojnice.

   30.dubna 2014 se uskutečnilo v Prostějově žehnání praporu Okresního sdružení hasičů za velké účasti 200 hasičů, kteří své sbory reprezentovali 27 spolkovými prapory. V květnu jsme byli na Floriánku v Pěnčíně, v červnu děvčata na Zlatém Floriánu ve Vrahovicích, veteráni v Hluchově na oslavách 130 let sboru. 28. června slavil Sbor dobrovolných hasičů ve Zdětíně u Benátek nad Jizerou 125. roků svého trvání.  Vypravili jsme k nim Movanem delegaci 8 členů našeho sboru. V červenci vystoupily naše ženy na oslavách Sokola, 20. září zastupoval starosta s praporem náš sbor v Náměšti na Hané na Dnu dobrovolných hasičů pořádaném regionem Haná. Začátkem listopadu zakoupila obec pro členy zásahové jednotky 6 párů ochranných rukavic.

   V roce 2015 v březnu absolvovalo 6 našich členů velitelský den v Hamrách, Robert Kříž školení pro techniky jednotek. Naše ženy sklidily úspěch se svým netradičním požárním útokem na setkání Kostelců a na oslavách 800 let Lešan.

Pro ženy zakoupil sbor sportovní dresy. Na počest V.sjezdu SH ČMS projížděla naším okresem 1.července propagační jízda historických hasičských vozidel. Při zastávce v Kostelci na Hané jsme i my reprezentovali náš sbor spolkovým praporem a účastí čtyř členů. 22.srpna slavil pěnčínský sbor 125 roků. Podpořili jsme je svou účastí, velký potlesk a uznání sklidily opět naše ženy za svůj předvedený parodovaný požární útok. V říjnu se nám po třech letech podařilo konečně vedle vrat zbrojnice instalovat krásnou sochu sv.Floriána, do zbrojnice byla nainstalována nová výklopná vrata. 5.listopadu převzal Jaroslav Trnečka v Přibyslavi titul Zasloužilý hasič a o dva dny později zasahovala naše jednotka při likvidaci požáru auta pod hřbitovem. Na výroční schůzi byl velitelem sboru zvolen Tomáš Kříž.

   V roce 2016 vyjížděla naše jednotka ke třem zásahům. Z příspěvků kraje a obce byly zakoupeny pro ZJ 4 páry bot, obec zakoupila pro ZJ další vybavení. 27.května se konalo v Olomouci žehnání hasičského praporu krajského sdružení spojené s křestem knihy o dobrovolných hasičích kraje, kterou vydal a financoval krajský úřad. V červnu došlo na opravu podlahy ve zbrojnici, v listopadu byla vybavena šatna zbrojnice novými skříněmi.

  V roce 2017 jsme od Olomouckého kraje dostali příspěvek na větší opravu dopravního automobilu. V zimě proběhlo zdravotnické školení členů ZJ. 10.července zasahovala jednotka při likvidaci ulomené větve stromu na chatu a elektrické vedení.

hasiči