Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Místní vyhlášky

Zdětín_OZV_1_2021_o místním poplatku.pdf
Obecně závazná vyhláška obce Zdětín, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství .pdf
Obecně závazná vyhláška obce Zdětín č. 1_2019.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Zdětín č. 2_2019.pdf
Řád veřejného pohřebiště Zdětín_2018
Obecne-zavazna-vyhlaska-1-2018.pdf
Obecne-zavazna-vyhlaska-1-2015.pdf
Obecne-zavazna-vyhlaska-2-2015.pdf
Obecne-zavazna-vyhlaska-2012-1.pdf
Obecne-zavazna-vyhlaska-2010-3.pdf
Obecne-zavazna-vyhlaska-2010-2.pdf
Obecne-zavazna-vyhlaska-2010-1.pdf
Obecne-zavazna-vyhlaska-2008-1.pdf
Obecne-zavazna-vyhlaska-2007-3.pdf
Obecne-zavazna-vyhlaska-2007-2.pdf
Obecne-zavazna-vyhlaska-2007-1.pdf
Obecne-zavazna-vyhlaska-2006-2.pdf
Obecne-zavazna-vyhlaska-2006-1.pdf
Obecne-zavazna-vyhlaska-2005-5.pdf
Obecne-zavazna-vyhlaska-2005-2.pdf
Obecne-zavazna-vyhlaska-2005-1.pdf
Obecne-zavazna-vyhlaska-2001-3.pdf
Obecne-zavazna-vyhlaska-2001-2.pdf
Obecne-zavazna-vyhlaska-1996-1.pdf

Nařízení obce

Nařízení 1_2015.pdf

Archív - Usnesení zastupitelstva obce 2021

Usnesení 2021.zip

Usnesení zastupitelstva obce 2022

Usnesení 1_2022.pdf
Usnesení 2_2022.pdf
Usnesení 3_2022.pdf
Usnesení 4_2022.pdf
Usnesení 5_2022.pdf
Usnesení 6_2022.pdf