Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Příspěvky a dotace

   Logo Olomouckého kraje                                       Logo obec Zdětín

Dotační titul: Podpora zpracování územně plánovací dokumentace

Dotační program: Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2024

Název projektu: Akce „Územní plán Zdětín“ byla realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje ve výši 100 000,- 

 

 
Logo Olomouckého kraje                   smart_region_03.png                    Logo obec Zdětín

Dotační titul: Podpora přípravy a realizace Smart opatření

Dotační program: Smart region Olomoucký kraj 2024

Název projektu: Akce „Podpora a využití chytré geoinformační technologie v obci Zdětín“ byla realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje ve výši 150 000,- 


Logo Olomouckého kraje     ochranna-znamka-logotyp-pov-2024.jpg                Logo obec Zdětín                        

Dotační titul: Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

Dotační program: Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2024

Název projektu: Akce „Rozšíření společenské místnosti se zázemím pro OÚ Zdětín“ byla realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2024 ve výši 600 000,- 


Logo Olomouckého kraje                                                          Logo SDH

Dotační titul: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2023

Dotační program: Program na podporu JSDH 2024

Název projektu: Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Zdětín, zřízené obcí Zdětín -  pořízení prostředků první pomoci s příslušenstvím pro JSDH obce Zdětín byl podpořen finančním příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 17 000,- Kč


 
Bez názvu1.png
Systém sběru odpadů Mikroregion Kostelecko

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Předložený projekt je zaměřen na rozšíření a doplnění sběru jednotlivých druhů odpadů v obcích zapojených do projektu.
Cílem předkládaného projektu je zintenzivnění systému sběru, svozu a přepravy separovaných odpadů (papír, plasty, bioodpady,
jedlé oleje a kovy) ze zastavěného území obce, zvýšení množství tříděného odpadu, zvýšení komfortu při shromažďování odpadů
(umisťování nádob přímo k bytovým domům, rozšíření sběrné sítě), zajištění využití části dosud skládkovaných odpadů odkládaných do nádob na SKO.

Termín realizace projektu: 06/2023 – 12/2023

Bez názvu.png

 
SFZP_H_CMYK_LOGO.jpg
Dotační program: Výsadba dřevin v obci Zdětín
 
Číslo výzvy NPŽP 3/2020 - PD 1.6.B, 1.3.C a 1.3.D

Výzva Projektová příprava vodovody a kanalizace - Projektová příprava vodovody a kanalizace

Název projektu: Výsadba dřevin v obci Zdětín byl podpořen finančním příspěvkem z rozpočtu Státního fondu
životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí ve výši 204 450,00 Kč.
Podpora představuje 100,00 % základu pro stanovení podpory
 
Bez názvu1.png
 
 

Elektronický leták - Zdětín.jpeg
 

   
Logo Olomouckého kraje                                                               Logo SDH

Dotační titul: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2023

Dotační program: Program na podporu JSDH 2023

Název projektu: Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Zdětín, zřízené obcí Zdětín - pořízení spojových prostředků včetně příslušenství pro JSDH obce Zdětín byl podpořen finančním příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 22 000,- Kč


             MZP_logo_RGB_v2_KVIZY_do_seznamu_partneru.jpg                                          SFZP_H_CMYK_LOGO.jpg
 
 
Dotační program: Projektová příprava vodovody a kanalizace

Číslo výzvy NPŽP 3/2020 - PD 1.6.B, 1.3.C a 1.3.D

Výzva Projektová příprava vodovody a kanalizace - Projektová příprava vodovody a kanalizace

Název projektu: PP Kanalizace a ČOV Zdětín byl podpořen finančním příspěvkem z rozpočtu SFŽP 1 045 440,- Kč


                                                 
 
 
 
Logo Olomouckého kraje                                                                      Logo obec Zdětín

Dotační titul: Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu - provoz a údržba sportovních a
tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2022

Dotační program: Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2022

Název projektu: Akce „Rekonstrukce střechy šaten na hřišti“ byla podpořena finančním příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 100 000,- Kč


 
 
Logo Olomouckého kraje                                                               Logo SDH

Dotační titul: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2022

Dotační program: Program na podporu JSDH 2022

Název projektu: Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Zdětín, zřízené obcí Zdětín - pořízení prostředků pro práci ve výšce a volnou hloubkou pro JSDH obce Zdětín byl podpořen finančním příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 15 000,- Kč


Bez názvu.png


irop-logo.jpg

Program:  11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+
Poskytovatel:  Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekt „Zahrada v přírodním stylu“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt „Zahrada v přírodním stylu“ byl podpořen částkou 420 221,- Kč

 


Logo Olomouckého kraje                                                 Logo SDH

Dotační titul: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2021

Dotační program: Program na podporu JSDH 2021

Název projektu: Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Zdětín, zřízené obcí Zdětín - pořízení prostředků pro hašení a čerpání pro JSDH
obce Zdětín byl podpořen finančním příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 11 000,- Kč

____________________________________________________________________________

Bez názvu.png

PRACOVNÍ ELEKTRICKÁ TŘÍKOLKA PRO OBEC ZDĚTÍN

V rámci mobility šetrné ke klimatu jsme v roce 2020 pořídili pracovní elektrotříkolku, jejíž pořizovací cena je 57 499,20,- Kč. 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Dotace činí 24 000,- Kč.

Více na www.sfzp.cz a www.mzp.cz 

PRACOVNÍ ELEKTRICKÁ TŘÍKOLKA PRO OBEC ZDĚTÍN


 

Logo Olomouckého kraje                                                 Logo SDH

Dotační titul: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020

Dotační program: Program na podporu JSDH 2020

Název projektu: Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Zdětín, zřízené obcí Zdětín - pořízení podvozku přívěsného vozíku včetně opravy stávající skříně na přenosnou stříkačku PS 12 byl podpořen  finančním příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 25 000,- Kč


Logo Olomouckého kraje                                                      Logo obec Zdětín                                                  

Dotační titul: Podpora prevence kriminality

Dotační program: Dotační program pro sociální oblast 2020

Název projektu: Akce „Rozšíření a modernizace osvětlení v obci Zdětín“ byla podpořena finančním příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 65 000,- Kč


Logo Olomouckého kraje     pov - logo                Logo obec Zdětín                        

Dotační titul: Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

Dotační program: Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020

Název projektu: Akce „Oprava místních komunikací ve Zdětíně“ byla realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 ve výši 500 000,- 


 

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo                         Logo OPZ barevné

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Prioritní osa OP Z: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci


Projekt „Dětská skupina Prťata II“, reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016283 byl v roce 2020 podpořen
částkou 2 496 600,- Kč

Logo DS


Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo                        Logo OPZ barevné

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Prioritní osa OP Z: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci


Projekt „Dětská skupina Prťata“, reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006760 byl v roce 2017 podpořen
částkou 2 658 901,80,- Kč

Logo DS