Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Obecní knihovna

Obecní knihovna

Motto:
"Kniha je jako kouzelnické dílo, z něhož tryskají nejrůznější druhy obrazů, rozviřujících mysl a měnících srdce."
A. France

Obecní knihovna ve Zdětíně patří do sítě knihoven, které zajišťují knihovnické a informační služby místním občanům. V obci Zdětín žije 310 obyvatel, z nichž více než 20 % jsou čtenáři knihovny. Knihovna je v obci asi od roku 1920 a vlastní 3292 svazků. Odborně roztříděný knižní fond je každým rokem doplňován o nové knihy dle finančních možností obce. V současné době roste zájem o její služby. K tomuto trendu dochází nejen z důvodu růstu cen knih, ale i proto že je naše knihovna pravidelně zásobována knihami z výměnného fondu regionální Městské knihovny v Prostějově. Knihovna se podílí na celém kulturním a společenském životě obce a spolupracuje při tom s občanskými sdruženími, vedením obce i jednotlivými občany, je v obci mimořádným integrujícím prvkem. Uživatelé zde mají k dispozici pěkný aktuální fond, počítač s přístupem k internetu, kvalitní i absenční služby i mimořádný relaxační prostor, což bohatě využívají. Je skvělým příkladem významu knihovny pro život v malé obci.

Obecní knihovna sídlí v budově Obecního úřadu Zdětín, Zdětín 49, 798 43 p. Ptení

Výpůjční doba: každé pondělí od 16.00-18.00hod

Knihovnice: Blanka Klváčková

Knihovna nabízí tyto služby:

  • půjčování knih ze starého knižního fondu
  • knihy z výpůjčního fondu
  • bezplatné Internetové služby
knihovna knihovna